Zasady obchodzenia się z fajerwerkami

Obchodzenie się z fajerwerkami wymaga zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć wypadków i obrażeń. Oto kilka podstawowych zasad, które należy przestrzegać podczas korzystania z fajerwerków: Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas korzystania z fajerwerków, dlatego zawsze przestrzegaj tych zasad i zachowuj rozwagę, aby uniknąć wypadków.